menu

Hoe technologie studenten kan helpen hun persoonlijke leerdoelen te realiseren

In het verleden waren docenten volledig verantwoordelijk voor het stellen van leerdoelen voor hun studenten. Daarnaast hadden zij de verantwoordelijkheid voor het beoordelen van de voortgang van de studenten en voor het bepalen hoe dicht ze bij de gestelde doelen waren. Maar daar begint nu verandering in te komen. Studenten krijgen namelijk steeds meer verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces. Door hun eigen persoonlijke leerdoelen te stellen, kunnen studenten een actievere rol spelen in het leerproces, onafhankelijker leren en betere leerresultaten behalen. In dit artikel gaan we het hebben over hoe studenten technologie kunnen gebruiken om hun persoonlijke leerdoelen te realiseren. Ook bespreken we een aantal apps en platforms die zijn ontworpen om leren te personaliseren en leggen we uit hoe belangrijk het is om verantwoording te nemen voor het bereiken van leerdoelen.
Persoonlijke leerdoelen stellen met gebruik van technologie
De studenten van nu zijn opgegroeid met technologie, wat een enorme impact heeft gehad op wat ze van hun leeromgeving verwachten. Ze reageren niet bijzonder goed op traditionele lesmethoden en zijn niet geïnteresseerd in urenlang stapels werkbladen en studieboeken doornemen. Dat is de reden waarom het onderwijs langzaam maar zeker afstapt van ouderwetse uit-het-hoofd-leren-modellen naar een meer gepersonaliseerde benadering van leren. In plaats van alle studenten dezelfde lessen voor te schotelen, ongeacht waar ze zich in hun leertraject bevinden, wordt er bij gepersonaliseerd leren op het gebied van instructieontwerpen en ondersteunende strategieën rekening gehouden met de individuele behoeften, interesses en vaardigheden van elke student. Hierdoor kunnen docenten hun studenten een meer dynamische leerervaring bieden die veel boeiender is en de leerresultaten aanzienlijk kan verbeteren. Uit onderzoeken is gebleken dat studenten hun testscores dankzij gepersonaliseerde leerplannen met gemiddeld 30 procent konden verbeteren. Gepersonaliseerd leren stelt studenten ook in staat om informatie te verwerken op een manier en in een tempo dat het beste bij hen past, waardoor ze minder druk ervaren en meer vertrouwen hebben om verder te gaan.

Via Noordhoff START krijg je toegang tot veel meer artikelen, verschillende events en demo’s en kun je diverse video’s, webinars, gastcolleges, whitepapers en lesmateriaal downloaden.

Onjuiste informatie?

Om je goed te kunnen helpen hebben we de volgende gegevens nodig:

Wij hebben je bericht in goede orde ontvangen!

Contactformulier

Om je goed te kunnen helpen hebben we de volgende gegevens nodig:

Verkeerde
code ingevuld

Om je goed te kunnen helpen hebben we de volgende gegevens nodig:

Fout ontdekt?

Om je goed te kunnen helpen hebben we de volgende gegevens nodig: