menu

De waarheid achter de hype bij onderwijstermen: blended learning

Onderwijstermen als blended learning, hybride leren, flexibilisering en gamification vliegen je de laatste tijd om de oren. Maar wat is het precies? En wat kun je ermee als docent in het mbo of hbo? In deze serie de waarheid achter onderwijstermen. De eerste term die we uitlichten: blended learning.

Wat is blended learning?
De letterlijke betekenis van blended learning is: gemixt leren. De ict-coöperatie van
onderwijs en onderzoek, Surf, definieert het als volgt:

Blended learning is een mengvorm van face-to-face en ict-gebaseerde onderwijsactiviteiten, leermaterialen en tools. Beide soorten leeractiviteiten maken een substantieel onderdeel uit van het onderwijs; idealiter versterken ze elkaar. Het doel is onderwijs te ontwikkelen dat gebruik maakt van ict om effectief, efficiënt en flexibel leren mogelijk te maken. Met een stijging van het leerrendement en de student/docenttevredenheid tot gevolg.

Blended learning valt op diverse manieren toe te lichten. Een van de experts op het gebied van blended learning is Barend Last van de Universiteit Maastricht. In zijn video ‘Barend legt uit: blended learning’ geeft hij een heldere uitleg over deze onderwijsterm.

Waarom is blended learning zo ‘hip’?
De coronapandemie heeft als versneller gewerkt voor de inzet van blended learning. In maart 2020 ging het fysieke onderwijs ‘om’ naar online lesgeven. Al snel werd duidelijk dat fysieke lessen niet een-op-een bleken te werken in een online omgeving. Daarbij viel op dat juist een combinatie het beste van twee werelden biedt. Aan de ene kant het op locatie samenwerken met medestudenten en sparren met een docent, en aan de andere kant de inzet van online lesactiviteiten, die studenten in eigen tijd en tempo kunnen bestuderen en maken.

Via Noordhoff START krijg je toegang tot veel meer artikelen, verschillende events en demo’s en kun je diverse video’s, webinars, gastcolleges, whitepapers en lesmateriaal downloaden.

Onjuiste informatie?

Om je goed te kunnen helpen hebben we de volgende gegevens nodig:

Wij hebben je bericht in goede orde ontvangen!

Contactformulier

Om je goed te kunnen helpen hebben we de volgende gegevens nodig:

Verkeerde
code ingevuld

Om je goed te kunnen helpen hebben we de volgende gegevens nodig:

Fout ontdekt?

Om je goed te kunnen helpen hebben we de volgende gegevens nodig: