menu

De vele voordelen van gepersonaliseerd leren

In het traditionele onderwijssysteem wordt veelal gewerkt met een one-size-fits-all-methode, waarbij alle leerlingen of studenten in een klaslokaal of collegezaal zitten en naar dezelfde les luisteren. Het grootste probleem met deze aanpak is dat er geen rekening wordt gehouden met de verschillen tussen studenten en hun unieke leerbehoeften. En dat kan hun prestaties negatief beïnvloeden. Als antwoord op dit probleem zoeken docenten steeds vaker naar manieren om het leerproces te personaliseren. In dit artikel gaan we het hebben over hoe docenten hun studenten kunnen helpen hun eigen leerdoelen te stellen en hen een meer gepersonaliseerd leertraject kunnen bieden. We laten ook zien op welke manieren ze baat hebben bij gepersonaliseerd leren en hoe ze daar betere leerresultaten mee kunnen behalen.
Hoe docenten studenten kunnen helpen persoonlijke leerdoelen te stellen

Als eerste stap in het personaliseren van de leerervaring doorlopen studenten een reflectieproces, waarin ze terugkijken op wat ze tot nu toe hebben geleerd, de ontwikkeling van hun leerproces in de loop der jaren beoordelen en nadenken over de invloed ervan op hun verdere ontwikkeling. Dit helpt hen ook hun eigen sterke en zwakke punten te identificeren en duidelijke doelen te stellen voor wat ze willen bereiken. Door persoonlijke leerdoelen te stellen, nemen studenten hun leerproces in eigen handen en kunnen ze de lesstof die ze leren beter afstemmen op hun plannen voor de toekomst. Het kan echter een flinke opgave zijn om voor elke student een persoonlijk leerplan op te stellen. Dit proces kan gemakkelijker gemaakt worden door allereerst de basiscompetenties van elke student te bepalen, vervolgens specifieke doelen te stellen, en te bepalen welke leermethoden het best bij die student passen. De interesses van de student vormen daarbij een wezenlijk onderdeel van de leerstof. Studenten moet vervolgens worden geleerd hoe zij hun vorderingen kunnen bijhouden, en tekortkomingen in het leerproces moeten samen met de student worden opgespoord. Het is belangrijk studenten door middel van een-op-een-sessie feedback te geven en ze aan te moedigen zelf een actieve rol in het proces te spelen.

Via Noordhoff START krijg je toegang tot veel meer artikelen, verschillende events en demo’s en kun je diverse video’s, webinars, gastcolleges, whitepapers en lesmateriaal downloaden.

Onjuiste informatie?

Om je goed te kunnen helpen hebben we de volgende gegevens nodig:

Wij hebben je bericht in goede orde ontvangen!

Contactformulier

Om je goed te kunnen helpen hebben we de volgende gegevens nodig:

Verkeerde
code ingevuld

Om je goed te kunnen helpen hebben we de volgende gegevens nodig:

Fout ontdekt?

Om je goed te kunnen helpen hebben we de volgende gegevens nodig: