menu

Lay-out verbeteringen

Digitaal lezen vereist een opmaak van de tekst die past bij een digitaal scherm. In het theoriegedeelte in studiemeister hebben we hier een aantal verbeteringen doorgevoerd.
De doorgevoerde verbeteringen:

  • De breedte van de lopende tekst is ingekort, waardoor het prettiger leest. We gebruiken niet meer de hele pagina.
  • Er is meer witruimte in de tekst gekomen;
  • De kopjes hebben meer witruimte gekregen;
  • De ruimte na een harde enter is vergroot;
  • Tekengroote van het lettertype is aangepast;
  • Pop-up met uitleg van een begrip heeft een andere styling gekregen. Stippellijn i.p.v. een lijn., zodat het minder lijkt op een hyperlink;
  • Belangrijke woorden in de tekst worden onderaan de paragraaf getoond. Wanneer je daarop klikt dan wordt de uitleg in de tekst gearceerd;
  • Groote van de afbeeldingen en tabellen is passend gemaakt.

Onjuiste informatie?

Om je goed te kunnen helpen hebben we de volgende gegevens nodig:

Wij hebben je bericht in goede orde ontvangen!

Contactformulier

Om je goed te kunnen helpen hebben we de volgende gegevens nodig:

Verkeerde
code ingevuld

Om je goed te kunnen helpen hebben we de volgende gegevens nodig:

Fout ontdekt?

Om je goed te kunnen helpen hebben we de volgende gegevens nodig: