menu

Het belang van technologie in STEAM-onderwijs

Digitale technologie heeft de afgelopen jaren een transformerende impact gehad op verschillende aspecten van ons leven. Ons onderwijssysteem is echter nauwelijks meegegaan in deze transformatie en veel onderwijsinstellingen vertrouwen dan ook nog altijd op nogal verouderde methoden om hun studenten op te leiden. Als gevolg hiervan worden we nu geconfronteerd met een groeiend tekort aan werknemers met relevante 21e-eeuwse vaardigheden. Om dit probleem aan te pakken moeten we onze benadering van lesgeven opnieuw onder de loep nemen en prioriteit gaan geven aan STEAM-onderwijs. In dit artikel gaan we het hebben over hoe STEAM-onderwijs studenten beter voorbereidt op de beroepsbevolking van morgen. Ook laten we zien hoe leraren technologie kunnen gebruiken om de effectiviteit van hun onderwijs te verbeteren en presenteren we enkele bronnen die leraren kunnen helpen om (meer) met digitale technologie vertrouwd te raken.

T in STEAM – Technologie
Nu (digitale) technologie een steeds prominentere rol speelt in onze samenleving wordt het ook steeds belangrijker om kinderen al op jonge leeftijd te leren hoe ze technologie kunnen gebruiken. En STEAM-onderwijs (zoals je waarschijnlijk al weet staat de T in STEAM voor technologie) kan hierin van groot belang zijn.
Zo blijkt uit onderzoeken dat studenten die aan STEAM-onderwijs worden blootgesteld “een verbeterd vermogen hebben om te innoveren en verbanden te leggen tussen disciplines.” Bovendien zorgt STEAM-onderwijs ervoor dat studenten niet alleen beter worden in wiskunde en wetenschappen, maar het helpt hen ook hun creativiteit, samenwerkings-skills, zelfvertrouwen en probleemoplossende vaardigheden te verbeteren. Kinderen worden veel eerder en in toenemende mate blootgesteld aan technologie dan de vorige generaties. Volgens een recent onderzoek in Australië bezit meer dan 80 procent van de kinderen van 5-17 jaar bijvoorbeeld een digitaal apparaat. Het gemiddelde kind bezit zelfs drie verschillende digitale apparaten. Vooral verontrustend is dat maar 46 procent van de ouders zegt dat hun kind een hele dag zonder hun digitale apparaat zou kunnen.

Het is niet verwonderlijk dat technologie ook in het beroepsonderwijs een steeds prominentere rol begint te spelen. In landen als Zwitserland, Duitsland en Oostenrijk begint het beroepsonderwijs al op 15-jarige leeftijd. Deze landen hanteren een duaal onderwijssysteem waarbij studenten een deel van hun tijd op de werkplek doorbrengen en de resterende tijd in de klas. Deze aanpak helpt deze landen een ​​solide industriële en productiebasis te ontwikkelen en de werkloosheidscijfers te verlagen. In Zwitserland bedroeg de jeugdwerkloosheid in januari 2019 bijvoorbeeld slechts 2,4 procent – het laagste percentage ter wereld. Door technologie in het beroepsonderwijs te integreren kunnen studenten waardevolle nieuwe skills ontwikkelen en technologisch vaardiger worden, wat hun vooruitzichten op de werkplek van de toekomst verbetert.

Via Noordhoff START krijg je toegang tot veel meer artikelen, verschillende events en demo’s en kun je diverse video’s, webinars, gastcolleges, whitepapers en lesmateriaal downloaden.

Onjuiste informatie?

Om je goed te kunnen helpen hebben we de volgende gegevens nodig:

Wij hebben je bericht in goede orde ontvangen!

Contactformulier

Om je goed te kunnen helpen hebben we de volgende gegevens nodig:

Verkeerde
code ingevuld

Om je goed te kunnen helpen hebben we de volgende gegevens nodig:

Fout ontdekt?

Om je goed te kunnen helpen hebben we de volgende gegevens nodig: