Veelgestelde vragen

Rekenen met hele getallen op de basisschool

ISBN: 9789001299279

Je bent betrokken bij het wel en wee van jouw (toekomstige) leerlingen. Je wilt dat zij zich ontwikkelen tot gecijferde burgers, die met zelfvertrouwen omgaan met de kwantitatieve kant van de wereld om hen heen. Bij die ontwikkeling wil jij hen optimaal begeleiden door goed reken- en wiskundeonderwijs, met een gedegen kennis van leerlijnen.

Dat lukt alleen als je in je lessen ook aandacht besteedt aan hoe je problemen oplost door kritisch na te denken en wiskundig te redeneren. Het boek Rekenen met getallen op de basisschool richt de blik daarom niet alleen op het rekenen in engere zin, maar ook op de brede context waarbinnen dat rekenen plaatsvindt.

Rekenen met hele getallen op de basisschool gaat over het rekenen met hele getallen, en gaat dus uitgebreid in op de basisbewerkingen van optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Die rekenprocedures zijn echter maar een deel van het verhaal. Leerlingen hebben een rijk begrip nodig van de getallenwereld, want dat maakt dat ze flexibel kunnen zijn in hun rekenwerk. Hoofdrekenen en schattend rekenen zijn belangrijke praktische vaardigheden, waarin flexibel rekenen centraal staat.

Je leert het met Rekenen met hele getallen op de basisschool.

Belangrijke onderwerpen:rekenen met hele getallen, gecijferdheid, rekenonderwijs, wiskundeonderwijs, leerlijnen, getallenwereld, brede context, rekenen op de basisschool, hoofdrekenen, schattend rekenen, praktische vaardigheden

Onjuiste informatie?

Om je goed te kunnen helpen hebben we de volgende gegevens nodig:

Wij hebben je bericht in goede orde ontvangen!

Contactformulier

Om je goed te kunnen helpen hebben we de volgende gegevens nodig:

Verkeerde
code ingevuld

Om je goed te kunnen helpen hebben we de volgende gegevens nodig:

Fout ontdekt?

Om je goed te kunnen helpen hebben we de volgende gegevens nodig: