Veelgestelde vragen

Praktijkgerichte sociale vaardigheden

ISBN: 9789001302399

Voor jouw vakgebied is het belangrijk dat je soepel en adequaat kunt omgaan met de mensen om je heen. Organisaties hechten dan ook veel waarde aan de sociale vaardigheden van hun medewerkers. Daarom is het goed om stil te staan bij wie jij bent als professional. Wat vind je belangrijk in je werk? En hoe zet je je vaardigheden in in het contact met de ander?

Praktijkgerichte sociale vaardigheden stelt de professionele relatie tussen jou en de ander centraal. Binnen deze context oefen je je sociale vaardigheden en is er aandacht voor de ontwikkeling van jouw professionele identiteit. De theorie van Watzlawick vormt hierbij de leidraad. Nieuw is de aandacht voor sociale vaardigheden in digitale communicatie, die tijdens de coronapandemie veel belangrijker is geworden. Ook gaat het boek in op de toegenomen invloed van dataficering.

Praktijkgerichte sociale vaardigheden geeft je handvatten, praktijkvoorbeelden en de achterliggende theorie om de sociale vaardigheden te trainen die je nodig hebt. Het uitgangspunt van het boek is dat je de mensen in je omgeving en de mensen met wie je beroepsmatig in contact komt net zo behandelt als je zelf behandeld zou willen worden: deskundig, eerlijk, zonder oordeel, met respect, aandacht en waardering, en met oog voor je ontwikkelkanten en mogelijkheden.

Vaardigheden die je oefent, zijn: reflecteren, waarnemen en interpreteren, contact leggen en communiceren, aandacht geven en empathisch zijn, sociale vaardigheden en gespreksvaardigheden, feedback geven en ontvangen.

Je leert het met Praktijkgerichte sociale vaardigheden.

Belangrijke onderwerpen:sociaal vaardig, professional, vaardigheden, praktijkgericht, trainen, sociale vaardigheden, deskundig, zonder oordeel, respect, reflecteren, ontwikkelkanten, empathisch, gespreksvaardigheden, contact leggen, aandacht geven, feedback geven, feedback ontvangen

Onjuiste informatie?

Om je goed te kunnen helpen hebben we de volgende gegevens nodig:

Wij hebben je bericht in goede orde ontvangen!

Contactformulier

Om je goed te kunnen helpen hebben we de volgende gegevens nodig:

Verkeerde
code ingevuld

Om je goed te kunnen helpen hebben we de volgende gegevens nodig:

Fout ontdekt?

Om je goed te kunnen helpen hebben we de volgende gegevens nodig: