Veelgestelde vragen

Meso-economie en bedrijfsomgeving

ISBN: 9789001010584

Hoe kan ik de omgeving van een bedrijf analyseren? Op die vraag krijg je antwoord van Meso-economie en bedrijfsomgeving.
Als je in het bedrijfsleven gaat werken, is het belangrijk om te weten welke externe factoren van invloed zijn op een bedrijf. De resultaten van een onderneming hangen hier sterk mee samen.

Ondernemingen die samen een bedrijfstak vormen, concurreren met elkaar om de gunst van afnemers. De gemiddelde resultaten van deze ondernemingen zijn afhankelijk van de intensiteit van die concurrentie.

Met Meso-economie en bedrijfsomgeving leer je om de omgeving van ondernemingen te analyseren en op basis hiervan adviezen te geven over het ondernemingsbeleid. Dit beleid is van belang voor de toekomstige resultaten van de onderneming. Het gaat daarbij bijvoorbeeld over de keuze van bepaalde producten of markten of om beslissingen die gevolgen hebben voor het marktaandeel van bepaalde producten.

Meso-economie en bedrijfsomgeving geeft je antwoord op vragen als:

  • Wat is de intensiteit van de concurrentie?/li>
  • Wat is de concurrentiepositie van individuele ondernemingen?
  • Wat zijn de gevolgen van het ondernemingsbeleid voor de concurrentiepositie van een bedrijf?

Meso-economie en bedrijfsomgeving is de enige methode voor bedrijfstakanalyse die een verband legt tussen de bedrijfstakomgeving en bedrijfsbeslissingen. Met Meso-economie en bedrijfsomgeving kun je vanuit een praktische invalshoek verschillende analyses uitvoeren.

Kortom, Meso-economie en bedrijfsomgeving biedt je heel praktische handvatten voor jou als toekomstige professional in het bedrijfsleven!

Belangrijke onderwerpen:Algemene economie, meso-economie, , concurrentieanalyse, bedrijfstakanalyse, bedrijfsbeslissingen, bedrijfsomgeving, omgevingsanalyse, bedrijfstak

Onjuiste informatie?

Om je goed te kunnen helpen hebben we de volgende gegevens nodig:

Wij hebben je bericht in goede orde ontvangen!

Contactformulier

Om je goed te kunnen helpen hebben we de volgende gegevens nodig:

Verkeerde
code ingevuld

Om je goed te kunnen helpen hebben we de volgende gegevens nodig:

Fout ontdekt?

Om je goed te kunnen helpen hebben we de volgende gegevens nodig: