Veelgestelde vragen

Integrale Bedrijfsanalyse

ISBN: 9789001599065

Denk je wel eens dat het lijkt alsof de wereld om geld draait? En vind je het leuk om eens uit te zoeken of dit zo is en hoe het werkt in bedrijven? Kies dan een onderneming waar je interesse naar uitgaat en analyseer stap voor stap dat bedrijf aan de hand van de beroepsopdrachten. Wie weet kom je met een verrassend advies!

Integrale bedrijfsanalyse is een ‘doe-boek’: een stappenplan voor het zelf maken van een integrale analyse van een bedrijf dat uitmondt in een professioneel advies. Het perspectief van een financiële functie is daarbij het uitgangspunt. Het gaat bij financiële functies niet alleen om kennis, maar ook om houding en vaardigheden. Luisteren, rekenen, argumenteren en overtuigend redeneren zijn voorbeelden van vaardigheden die belangrijk zijn om te komen tot effectieve acties van financieel managers.

Integrale bedrijfsanalyse maakt gebruik van inzichten uit kennisdomeinen als finance, accounting, control, economie, management, strategie, informatiekunde en communicatie: altijd moet de financieel manager het handelen in een breder perspectief plaatsen.

Op basis van een recent jaarverslag van een onderneming kun je zelfstandig en in teamverband een integrale bedrijfsanalyse opstellen. Het boek biedt houvast bij de uitvoering van de opdrachten die altijd een actuele, integratieve en multidisciplinaire inhoud hebben. Bij elke instructie is aangegeven welke handelingen je daartoe moet uitvoeren. Je wordt op weg geholpen met een rijke leeromgeving, de infosites en de literatuurverwijzingen.

Je leert het met Integrale Bedrijfsanalyse.

Belangrijke onderwerpen:beroepsproduct, bedrijfsanalyse, multidisciplinair, ondernemingsprofiel, technische analyse, SWOT, groeimanagement, forecasting, beleggingsadvies

Onjuiste informatie?

Om je goed te kunnen helpen hebben we de volgende gegevens nodig:

Wij hebben je bericht in goede orde ontvangen!

Contactformulier

Om je goed te kunnen helpen hebben we de volgende gegevens nodig:

Verkeerde
code ingevuld

Om je goed te kunnen helpen hebben we de volgende gegevens nodig:

Fout ontdekt?

Om je goed te kunnen helpen hebben we de volgende gegevens nodig: