Veelgestelde vragen

Gedrag in organisaties

ISBN: 9789001299569

Je bent geïnteresseerd in organisatiepsychologie, in het gedrag van mensen. Welke houding hebben mensen ten opzichte van werk? Welke gevolgen heeft bijvoorbeeld de coronapandemie? Welke invloed heeft de pandemie op het werken in virtuele groepen en de relatie tussen vaste medewerkers en de flexibele schil. Hoe kan je deze kennis inzetten als je leiding gaat geven in een organisatie? Interessante interviews laten zien hoe theoretische inzichten in de praktijk toepasbaar zijn. Er is bij dit vak ook veel aandacht voor nieuwe ontwikkelingen zoals digitaal vergaderen en virtuele teams.

Vier organisatorische invalshoeken

Gedrag in organisaties helpt je om gedrag van individuen in organisaties te begrijpen. Immers, als je gedrag wilt veranderen, zul je het eerst moeten begrijpen. Het is lastig om alles wat er in een organisatie plaatsvindt in één oogopslag te overzien. In dit boek kijken we naar die complexe werkelijkheid vanuit verschillende invalshoeken, waardoor de organisatorische werkelijkheid wat overzichtelijker in kaart gebracht kan worden. Vanuit vier perspectieven: het individuele perspectief, het perspectief van de groep, het perspectief van de organisatie en het perspectief van de omgeving, worden de volgende vragen beantwoord. Hoe gaan ze met elkaar om? Hoe beïnvloeden ze elkaar? Hoe stemmen ze hun bijdragen op elkaar en op de doelen van de organisatie af?

De praktijkcasussen aan het begin van ieder hoofdstuk laten je zien hoe inzichten in de praktijk toepasbaar zijn en helpen je bij het verbeteren van de effectiviteit van een organisatie.

Je leert het met Gedrag in organisaties.

Belangrijke onderwerpen:besluitvorming, competenties, machtsmisbruik, leidinggeven, intrinsieke en extrinsieke motivatie, organisatiecultuur, technologische ontwikkelingen, project- en matrixstructuur en diversiteit.

Onjuiste informatie?

Om je goed te kunnen helpen hebben we de volgende gegevens nodig:

Wij hebben je bericht in goede orde ontvangen!

Contactformulier

Om je goed te kunnen helpen hebben we de volgende gegevens nodig:

Verkeerde
code ingevuld

Om je goed te kunnen helpen hebben we de volgende gegevens nodig:

Fout ontdekt?

Om je goed te kunnen helpen hebben we de volgende gegevens nodig: