menu

Verhoog de studie-effectiviteit wysers

Wysers zijn leerzame audiobestanden van ongeveer 15 minuten die de kern van elk hoofdstuk samenvatten. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat het luisteren naar wysers studenten aanzet tot meer lezen.

Onze eigen pilots tonen aan dat studenten eerder beginnen met studeren omdat de drempel om te gaan luisteren lager is dan om te beginnen met lezen. Docenten zijn enthousiast en gebruiken wysers als huiswerk of als opener van hun les.

Vind wysers direct onder de theorie in studiemeister. Ze geven de hoofdlijnen van het hoofdstuk weer en bieden een kapstok voor wat de student van het hoofdstuk kan verwachten.
Probeer wysers vandaag nog en ervaar zelf hoe ze bijdragen aan effectief onderwijs.

De titels die wysers hebben zijn:

  • Grondslagen van de marketing
  • Retailmarketing
  • Handboek organisatie en management
  • Sociologie voor sociaal werk
  • Samenlevingen

Onjuiste informatie?

Om je goed te kunnen helpen hebben we de volgende gegevens nodig:

Wij hebben je bericht in goede orde ontvangen!

Contactformulier

Om je goed te kunnen helpen hebben we de volgende gegevens nodig:

Verkeerde
code ingevuld

Om je goed te kunnen helpen hebben we de volgende gegevens nodig:

Fout ontdekt?

Om je goed te kunnen helpen hebben we de volgende gegevens nodig: