menu

Studiemeister is vernieuwd

Voor al het digitale lesmateriaal van Noordhoff hoger onderwijs ga je naar studiemeister.nl

Wat verandert er voor jou als student?

Je gaat altijd naar studiemeister.nl voor het digitale lesmateriaal van Noordhoff. Je hebt hierin twee smaken.

Leeroplossing op maat.

  • Jouw docent kiest de hoofdstukken die gebruikt gaan worden tijdens de les en zet deze in een online cursus.
  • Jij krijgt van de docent een code om je cursus in studiemeister te kopen.
  • Je koopt dan alleen die hoofstukken die je gaat gebruiken.

 

Extra online ondersteuning bij je leermiddel.
Wanneer je een Noordhoff leermiddel hebt gekocht dan staat er in de meeste gevallen een url en een code voor in het boek. Deze code geeft je toegang tot de online leermiddelen die bij het boek horen. De url in het boek verwijst je door naar studiemeister.nl. In studiemeister log je in, voer je de code in en heb je toegang tot het digitale leermiddel. Afhankelijk van je leermiddel heb je toegang tot het gehele online boek of zijn er vooral downloads beschikbaar ter ondersteuning van het leermiddel.

Afbeelding van de startpagina van studiemeister wanneer je als student inlogt

Wat verandert er voor jou als docent? 

Je gaat altijd naar studiemeister.nl voor het digitale lesmateriaal van Noordhoff. De productsites die we per leermiddel hadden komen hiermee te vervallen.

In studiemeister heb je als docent twee opties: leeroplossing op maat en vernieuwd blended ondersteuning.

Leeroplossing op maat: hier kun je als docent de lesstof selecteren die je tijdens het blok wil gaan gebruiken. Je kunt uit meerdere leermiddelen hoofdstukken selecteren en deze samenbrengen in een cursus. Ook kun je de cursus aanvullen met jouw eigen lesstof. Deze cursus deel je met de studenten zodat zij dit kunnen aanschaffen. De studenten schaffen dit altijd digitaal aan en kunnen een reader van de theorie extra bij bestellen. Wil je hier meer over weten neem dan contact op met een van onze accountmanagers. https://studiemeister.nl/docenten/accountmanagers/

Blended ondersteuning: Noordhoff leermiddelen. We hebben hierin twee varianten, het leermiddel en extra materiaal.

  • Het leermiddel, we hebben alle digitale leermiddelen beschikbaar gemaakt via onze bibliotheek. Een student die een boek aanschaft, dat ook beschikbaar is in studiemeister, heeft hier gratis toegang toe. Als docent zie je hier precies wat de student ook ziet. Ook heb je toegang tot extra bestanden zoals powerpoints en antwoordbladen.
  • Extra materiaal, dit is informatie die voorheen op de productsites stond, zoals powerpoints en antwoordbladen.

Onjuiste informatie?

Om je goed te kunnen helpen hebben we de volgende gegevens nodig:

Wij hebben je bericht in goede orde ontvangen!

Contactformulier

Om je goed te kunnen helpen hebben we de volgende gegevens nodig:

Verkeerde
code ingevuld

Om je goed te kunnen helpen hebben we de volgende gegevens nodig:

Fout ontdekt?

Om je goed te kunnen helpen hebben we de volgende gegevens nodig: